Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

5 januari 2021

Woord voor de dag
En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods!
Markus 3:11