Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 september 2021

Woord voor de dag
En gij zult Mijn heiligen Naam niet ontheiligen, opdat Ik in het midden der kinderen Israëls geheiligd worde; Ik ben de HEERE, die u heilige!
Leviticus 22:32