Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 augustus 2022

Woord voor de dag
Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.
Galaten 2:5