Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 juni 2023

Woord voor de dag
En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
Handelingen 4:33