Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 juni 2022

Woord voor de dag
En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen;
Deuteronomium 17:19