Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 april 2021

Woord voor de dag
Doch zij werden geholpen tegen hen, en de Hagarenen werden in hun hand gegeven, en allen, die met hen waren; omdat zij tot God riepen in den krijg, zo liet Hij Zich van hen verbidden, dewijl zij op Hem vertrouwden.
1 Kronieken 5:20