Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 maart 2023

Woord voor de dag
Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.
1 Korinthe 15:10