Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 februari 2023

Woord voor de dag
En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak, en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE!
Exodus 6:7