Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 februari 2022

Woord voor de dag
Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
Mattheüs 5:14