Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 november 2022

Woord voor de dag
Hoor dan in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit;
1 Koningen 8:49