Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 november 2021

Woord voor de dag
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.
Openbaring 2:11