Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 november 2020

Woord voor de dag
Geloofd zij de HEERE, Die aan Zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles, wat Hij gesproken heeft! Niet een enig woord is er gevallen van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door den dienst van Mozes, Zijn knecht.
1 Koningen 8:56