Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 januari 2023

Woord voor de dag
En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Markus 2:27