Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

4 januari 2021

Woord voor de dag
En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!
Genesis 9:1