Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 mei 2023

Woord voor de dag
En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.
Handelingen 2:21