Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 maart 2023

Woord voor de dag
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
Johannes 15:12