Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 maart 2021

Woord voor de dag
Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.
Johannes 15:15