Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 oktober 2021

Woord voor de dag
Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.
Psalmen 118:24