Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 oktober 2020

Woord voor de dag
En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.
Lukas 8:48