Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 januari 2023

Woord voor de dag
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
Markus 16:6