Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

31 januari 2022

Woord voor de dag
Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
Psalmen 150:2