Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 september 2023

Woord voor de dag
En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
2 Timotheüs 4:18