Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 september 2022

Woord voor de dag
De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,
Hebreeën 13:20