Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 juli 2020

Woord voor de dag
Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij groot gemaakt!
Psalmen 70:5