Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 juni 2022

Woord voor de dag
Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Romeinen 7:26