Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 juni 2021

Woord voor de dag
En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.
Handelingen 17:16