Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 mei 2023

Woord voor de dag
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Handelingen 2:4