Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 april 2021

Woord voor de dag
Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.
2 Korinthe 7:1