Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 november 2022

Woord voor de dag
Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Lukas 21:36