Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 januari 2022

Woord voor de dag
Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner gunstgenoten.
Psalmen 149:1