Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

30 januari 2021

Woord voor de dag
En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?
Markus 15:34