Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 september 2021

Woord voor de dag
Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
Psalmen 27:1