Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 september 2020

Woord voor de dag
Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
Psalmen 78:38