Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 augustus 2024

Woord voor de dag
Abner nu had woorden met de oudsten van Israël, zeggende: Gij hebt David te voren lang tot een koning over u begeerd.
2 Samuël 3:17