Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 augustus 2022

Woord voor de dag
Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;
Galaten 1:16