Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 augustus 2020

Woord voor de dag
Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,
Galaten 1:15