Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 juli 2021

Woord voor de dag
En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang met hen handelende, en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods.
Handelingen 19:8