Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 juni 2022

Woord voor de dag
Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een gave Gods.
Prediker 3:13