Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 juni 2020

Woord voor de dag
Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen; opdat gij leeft, en erfelijk bezit het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deuteronomium 16:20