Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 mei 2021

Woord voor de dag
Bewijst dan aan hen de bewijzing uwer liefde, en van onzen roem van u, ook voor het aangezicht der Gemeenten.
2 Korinthe 8:24