Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 maart 2023

Woord voor de dag
En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.
Jesaja 24:23