Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 februari 2023

Woord voor de dag
Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.
Exodus 4:22