Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 november 2023

Woord voor de dag
En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.
Openbaring 2:3