Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 november 2022

Woord voor de dag
En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.
Lukas 9:62