Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 november 2021

Woord voor de dag
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
Openbaring 2:7