Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 november 2020

Woord voor de dag
Hoor dan naar de smeking van Uw knecht, en van Uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden; en Gij, hoor in de plaats Uwer woning, in den hemel, ja, hoor, en vergeef.
1 Koningen 8:30