Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 oktober 2020

Woord voor de dag
Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natiën.
Psalmen 82:8