Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 januari 2023

Woord voor de dag
En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
Markus 2:5