Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 januari 2022

Woord voor de dag
Doch de HEERE zeide tot Mozes: Zou dan des HEEREN hand verkort zijn? Gij zult nu zien, of Mijn woord u wedervaren zal, of niet.
Numeri 11:23