Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

3 januari 2021

Woord voor de dag
En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Markus 2:17